鸵鸟怎么带回家的图片_鸵鸟怎样

鸵鸟蛋 26 0
播放语音朗读全文

shìshìjièshàngzuìměngtuóniǎozěnmedàihuíjiādepiàndezǒuqín

zuìjiànqiánmiànyǒudōng西kuài~~

chēsuànshà

zhàoyàngtiāozhàntuóniǎozěnmedàihuíjiādepiàn

?? shìtuóniǎoxiōng~~

tiānshēngjiùyǒujìngzhēngshí

pǎoláideshí 80 km/h,

juéduìfēng

 

 (diànyǐnglǎopàoérchǎngjǐng

zhè

diànyǐngchǎngjǐngzhēndechūxiàntuóniǎozěnmedàihuíjiādepiànle

jiùzàichǔxióngjiētóu~~

tuóniǎoxiōngbìngjiānzǒuzàichǔxióngjiēshàng

menliǎzàiyǒngqiáoxīnjiējiāochākǒutíngliújiǔ

jìnxiǎohuǒbànyǒudiǎnhuāng

zhèshìměngqín

xiǎohuǒbàn110bàojǐng

jiējǐnghòumínjǐngsēnlíngōngāngǎndàoxiànchǎngchùzhì

 

 

wèilefángzhǐshēngwàimínjǐngshíshūsànlewéiguānrénqúnguòwǎngchēliàngbìngyòngshéngsuǒzhuāzhùlezhèliǎngzhǐtuóniǎo

 diǎnpiànguānkànjīngcǎinèiróngqǐngzàiWiFihuánjìngxiàliúlǎnó

sēnlíngōngānjiǎnchálezhèliǎngzhǐtuóniǎoyuánláimenháishìyòuniǎoshēngāozhǐyǒu1duōsuīshuōtuóniǎoxiōngniányòuzhījǐngcháshǔshǔháishìdānxīnmenshāngrénzhǐnéngmendàidàopàichūsuǒguǎnyǎng

zhèshìtuóniǎoxiōnglínshídejiāyǒuchīdede,“lóngziwéizhehuánjìngcuòla

 

 “lóngzidāizhùjiùzàipàichūsuǒyuànzisànsànbei

 

 miànduìtuóniǎoxiōngzhèyàngdewēixiǎnbiāojǐngcháshǔshǔzhǐnéngyòngshéngzishuānjiéshíle

 

jǐngcháshǔshǔduōfāngzǒu访fǎngzǒngsuànzhǎodàoletuóniǎodezhǔrénxiānshēngxiānshēngshuōzhèliǎngzhǐtuóniǎoshìqiánliǎngtiāncóngyuánmóuxiànjiāyǎngzhíchǎngmǎidehuālesānqiānkuàiqiánshuízhīxiǎoxīnchūzǒule

 

xiānshēngkāizhehuòchētuóniǎoxiōngjiēhuíjiāle

 

háishìjiāhǎotuóniǎoxiōngānxīnla

 

 

 jǐngcháshǔshǔxǐngwèixiǎohuǒbàndàolèishìqíngkuàngshíjiān110bàojǐngdiànhuà

 zhětuóniǎozěnmedàihuíjiādepiàncáoguāng yángxiǎoléi jiāyàn

 biāntuóniǎozěnmedàihuíjiādepiàndǒngguìyīng

发布评论 0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~