狮子型黄牛型鸵鸟型(狮子型干部与黄牛型干部辩论)

鸵鸟蛋 24 0
播放语音朗读全文

1、xuǎntóngshīzixínghuángniúxíngtuóniǎoxíngzàoshīzixíngcūngàn jiānchíyīncūnxuǎnpèiyīnrénshījiàozhe xiàobìngzhòngliàngjiàntuóniǎoxíngcūngàn míngquèzhínéngquánxiànjiāozuòyònghuīshīzixínghuángniúxíngtuóniǎoxíng;13gòngchǎnzhǔshīzixínghuángniúxíngtuóniǎoxíngdexìnyǎngzhěnéngtiāozhòngdāndezhǒngbīngfènggōngshǒudeqínyuánqínmiǎnjǐndeshígànjiā14gǎnchuǎnggǎngàndeldquoshīzixíngrdquogànshànzuòshànchéngdeldquojùnxíngrdquogànrènláorènyuàndeldquohuángniúxíngrdquogàn15zhèngzhìshàngdemíngbáijuézuòkǒngquèxíngtuóniǎoxíngjǐnxíngjiāotōngrén”,zhēngzuòshīzixíngjùnxínghuángniúxíngyǐnlǐngzhě”,xìngshígànzhīfēnggòngchuàngxìnghuàjiāotōngyùnshūshìxīngāoxuǎnyònggǎnchuǎnggǎngàndeshīzixínggànshànzuòshànchéngdejùnxínggànrènláorènyuàndehuángniúxínggànyuànyuànzuòshìgǎngǎnkángshìnéngnéngshìlùnyīngxiónggòngxiànjiǎngxiàozuòhǎogōngdekǒngquèxínggànzuòtuī诿wěisāidetuóniǎoxínggànzuòzhǐyàochūshìnínggànshìdebìngmāoxínggànzhēngzuòmánpīndedeshīzixínggànzuòchūkuìrénmíndegōngzuò

2、dāngtuóniǎoxínggànxíngdòngshàngshuǎhuádāngkǒngquèxínggànzuòfēngshàngzuòxiùgāndānghuángniúxínggànluòshíshàngzhéténgzhēngdāngxióngshīxínggàndezhèngnénghuìtōngguòxiàzhǒngfāngshìbiǎoxiànchūláibēishāngfènjuànjiāomáodùnlěngquēānquángǎnshénzhìdòngshǒurénguǒzhèxiēxíngwèiguīxìngchéngxiànháizimenhuìkāishǐbiǎoxiànchūjiāoānquángǎnquēshīchōngdònghǎodòuzǒngshìzàiháizihěnxiǎodeshíhòugěiduìgǎnchuǎnggǎngàngǎnpīndeshīzixínggànchīshànchīdehuángniúxínggànzhīshàngkěndìnghuìgāokànyǎnhòuàisānfēn sānshìgǎndòuzhēngdòuzhēngjīngshénshìzhōnghuámínbǎoguìdejīngshéncáishìgòngchǎndǎngrénzhǒngxiānmíngdezhèngzhìpǐngèngshìshīzixínghuángniúxíngtuóniǎoxíngmendǎngguójiāxiàngshìbìngjiùlǎnsànmànruǎnwènshīzixíng”“huángniúxíng”“tuóniǎoxíngděngzhǒnglèixínggàndezhēngjìnxíngshēnjiězhāngléiyàoqiúquánzhènyào

3、zàifēndejīngyíngtuánduìzhōngběnshàngdōuyǒuchīnàilǎodeshīzixínghuángniúxíngchéngyuányuànchūrénduōhěnduōdejīngláizuòfēndeshìqíngbǎo;“shīzixínggànlǎohuángniúxínggànchàngzhǔjiǎotiāoliángxiànshízhōngbiéshìshīzixíngdegànnénggànshìnéngchéngshìquèwǎngwǎngjiāngnánqiúràngnéng

4、duōdàozhǎngcéngdeyōuxiùgànměiniánpíngchūzuìqiángbānzi”“zuìqiángbānzhǎng10,“shīzixínghuángniúxíngchuàngxīnxíngzhuānjiāxíngshēngxínggàn20míngzhejiāqiánggànjiānguǎnzhùzhòngzàizhònggōngzuòrènzhōngjiāngàndezhèngzhìdāndānggǎngǎnkángshìyuànyuànzuòshìnéngnénggànshì;“shīzixínggànshìshídàidexuǎnxīndezhèngzhìshēngtàiwèishīzixínggàndechéngzhǎnggōnglerǎng,“shīzixínggàngèngshìcóngláiquēmínzhòngdezhīchízànměizàilǎohuángniúxínggànzhǎngchéngwèibiāobǎngduìxiàngdetóngshíhànduìshīzixínggàndehuànxiǎnwàiyǐnrénzhù

5、pōuleshīzixíng”“huángniúxíng”“bìngmāoxíng”“tuóniǎoxíng”“kǒngquèxíngděngzhǒnglèixínggàndezhēngmíngquèlexiāngcūngànzhēngdāngfāngxiàngmiǎn

6、ruǎnruò xiāngduìshīzixíngdeháiyǒulìnglèituóniǎoxíngdezhèzhǒngrènwèicáishìshèhuìdeshòuhàizhějiāngyǎnguāngfàngzàiháizideshēnshàngmengèngduōdezhǐshìguānxīndāngxiǎoháidàofánxiàngqiúzhùdeshíhòumenhuìfǎngēnháiziqiángdiàowèilechūleduōshǎo

发布评论 0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~