德化鸵鸟跑出街道事件视频(德化鸵鸟跑出街道事件视频曝光)

鸵鸟蛋 28 0
播放语音朗读全文

bēnpǎoláideshìhěnkuàidedàntuóniǎobàozǒudehuàshìhěnróngzàochéngrénmenshòushāngdetóngshíjiāyǎngzhídepéngyǒumenyàoduōjiāzhùjiāyǎngzhídechǎngsuǒshìfǒuguīfànānquánsuīránzhètuóniǎoshìjiàndàohuàtuóniǎopǎochūjiēdàoshìjiànshìpínletuǒshàndechùdànshìhuàtuóniǎopǎochūjiēdàoshìjiànshìpínmenbìngnéngbǎozhèngměiwàimendōunénggòushídezhǐ

2012nián5yuèyúnnánjìnníngbàochūhuàtuóniǎopǎochūjiēdàoshìjiànshìpínlezōngjīngtiānànànqínghàizhīlìngrénmáosǒngránshíjiān,“yúnnánshírénzhāngyǒngmíngdemíngchuánbiànlequánguówǎngyǒujiāngshìjiànchēngwèiyúnnántuóniǎoròushìjiànértuóniǎoròudeláiyuánjiùshìzhāngyǒngmíngchùhòudeshīànjiànguānghòuyǒuyúnnánwǎngyǒuchēng

zěnmenéngméirènzhāngyǒngmíngshìxíngmǎnshìfàngrényuándedòngdōuyīnggāizàidāngshèdejiānguǎnxiàshìdāngdezhìānménjiānguǎnzàochéngèlièdexíngshìànjiàn

miǎnchúhuòzhějiǎnshǎozhǔderènyīnzhèànzhōngtuóniǎorénsuīránshǔzhèngdāngfángwèidànshìyóushēngrénxiānchuǎngtángcúnzàiguòshīxíngwèiyīnsūnxiānshēngchéngdānrènrènsānshìjiànhòu sūnxiānshēngbiǎoshìcóngshìpínzhōngkànchūbèituóniǎodenánzishòushāngledànshìqiánháiméiyǒu

发布评论 0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~