女生叫我鸵鸟是啥意思啊(女生叫我鸵鸟是啥意思啊怎么回复)

鸵鸟蛋 8 0
播放语音朗读全文

zàishíjiànzhōngxiàngtuóniǎoyàngdàoshénmekùnnánhuòshìwēixiǎndeshìqíngcǎitáodetàixíngwèiyīnwèituóniǎoyǒuxìngbèizhuīshíjiùtóuzuānjìnshātáokùnnánshìshíshìgāishēngdedōushēnglehuìyīnwèijiǎzhuāngméikànjiànéryǒusuǒmiǎncóngzhèshàngláishuōtuóniǎojīngshéndàibiǎoledāngrénduìshēngjiàotuóniǎoshìshàashuōshēngjiàotuóniǎoshìshàaxiǎngdāngtuóniǎoshínéngshìzàibiǎozhǒngqínghuòxīnzhuàngtàituóniǎoshìzhǒngzhǒngtáoxiànshídòngdāngmendàowēixiǎnhuògǎndàoānshímenhuìtóumáizàishāziduǒxiànshíyīndāngrénshuōxiǎngdāngtuóniǎonéngshìànshìzàimiànduìwèn

ránhòubàoxiàozhèshìběngǎoxiàorénzuòxiàohuàzhèjiùjiàotuóniǎoshuōdemíngbáilemawènwèndeshìpéngyǒuleméishuōzhīdàoshìshénmeyàodāngtuóniǎo 5fēn zhǐshìhǎoshuōérqiěxīnhuìhàishìzhēnderénmèngjiàntuóniǎodàolexiàhuòshìyǒuxìngdeshìjiànglínrénmèngjiàntuóniǎozhuīgǎnbiǎoshìnénghuìzhànshèngshǒurénmèngjiànzhuītuóniǎoshìdecáigòushàngchéngbìngqiějiāngzàizhōngshōuhuòfēngdezhīshírénmèngjiàntuóniǎoshìzheshénmexiāngguānmèngjìngjiě rénmèngjiàntuóniǎodàn

detóngshìzhèyàngshuōshuōxiàngcǎoxiàngshùxiàngxiàngxiàngguījiùshìrénzhīdàoháizhìrénzhīshēndāngránguǒxiǎngdetóngshìzuìhǎojiùshìyàogēnshuōhuàyàojiùshìzuìhǎodexuǎn

shēngjiàotuóniǎoshìshàazěnmehuí

shēngbāndōuzhīdàonánshēngduìyǒuhǎogǎnzhèdiǎnshēngdōuhěnmǐnruìshénzhìhuìyǒudiǎnshénjīngzhìyǒushíhòugènghuìzhǒngmàobiànchéngshìduìyǒuhǎogǎndeànshìsuǒyǒuzhèdiǎndānxīnmenxīnmíngjìngpèngdàohuāndehuìnèixīnhuāchīpèngdàohuāndejiùhuìzhuāngshǎchōngléng

tuóniǎoàiqíngguānniànhūnqiánzhēngzheyǎnjīngzhǎoduìxiànghūnhòuzheyǎnjīngguòziyǒuxiērénjiéhūnlejiùnándāngchéngledechùshìyuánjiùxiàngzhōngdetuóniǎodàowēixiǎnshízǒnghuìtóumáizàishāduīwèikànjiànjiùānquánleshìtuóniǎoxīntàichǎnshēnglezhè

zhíchǎngréndāngxuétuóniǎo zhíchǎngrénmíngbáidàogōngzuòjiùshìgànhuówèizhemiǎndezàowèicúnzàilìngrénshēngjuànlìngrénshēngyàndehuánjiéláogōngdechūyòngluòluònándetàiduōchóushàngǎndexīnjìngtóugōngzuòjiǎnzhícángōngzuòyàodiǎnshǎ

guǒrénshuōshìtuóniǎotōngchángshìbiǎoshìrènwèizàimiànduìmǒuxiēkùnnánwènshíxuǎntáohuòhuíwènérfēimiànduìjiějuéwènhuòzhěrènwèiyuànmiànduìxiēshìqíngbiǎolezhǒngxiāodetài

dāngzhǐtóumáizàishādetuóniǎoshìdāngzhǐǒuěrtáozǒudetuóniǎoshìshùtuóniǎosuīrányǒuchìnánfēidàndàoháishìqīngkuàitáoxiànchǎnghuìér

kànhǎoderènwèishìzhōngqiángrénérqiěshìzuòhǎojiǎngdànshìháirènwèizhèyàngdexìngyǒuxiēhàiyīnwèikàndàodexìngxiàngtuóniǎotuóniǎojiùshìfēichángbiāohàndezhǒngyīnxīnshìduìyǒufēndehàibaguòzhèhuàshìduìdezhǒngzànměimèngjiàntuóniǎo mèngjiàntuópāichìbǎngshìmèngzhěgōngchéngmíngjiùdezhēngzhàomèngjiàntuóniǎodàoxiàhuòànshìmèngzhědàolelìngjiàomèndewèndànshìquèxiǎngzhèngmiànmiànduìmèngjiànzhuīgǎntuóniǎowèizhemèngzhěnénggòuzhèngshìkùnnángǎnyíngnánérshàngmèngjiàntuóniǎozhuīgǎnshìmèngzhějiàngrénde

écéngjīnggěinántóngxuéwàihàotuóniǎoshìyīnwèisuīránzhǎnggāodànshìtuóbèiérqiědāngshíshìshēng穿chuānduǎnpǎoxùnliàndeyàngzituǐzhízhízhǎngzhǎngxiàngtuóniǎomeshǒuxiānyàokǎodeshìzhèshēngshìshìtuóbèinehuòzhěxiàngtuóniányànghuìtóumáijìnshāzitáoxiànshíneránhòuguǒshēngyǒutuóniǎoxīntàichángshìxiàfāngláibāngzhùzhèzhǒngxīntài1 jiànxìnrènjiànliánghǎodexìnrènguānràngxiāngxìnmenzhījiāndeyǒuhuògǎnqíngshìzhēnshídewěndìngde2 miànduìwènbāngzhùrènshídàotuóniǎoxīntàidemiànyǐngxiǎngbìngyǒnggǎn

tuóniǎodehuàguànnǎodàimáizàishízhèmehuízhǐshìduìdexìnrènxìndeshìzhèrénguànrénleguànfēngláilepéngyǒushízhèyàngdeshēngshēnghuóláishìhěnlèideyàobāngzhùgēnhǎoyàozhīdàozàishénmeqíngkuàngxiàshuōdecáinéngquèdìngtuóniǎoyǒudiǎntuóniǎoshòudàojīngxiàhuìtóumáizàishāzitáowēixiǎnsuǒwèituóniǎoxīntàitáoxiànshí

发布评论 0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~