大鸵鸟可以用手摸吗_鸵鸟大不大

鸵鸟蛋 11 0
播放语音朗读全文

jīnzhòngdiǎntuījiàntuóniǎoyòngshǒumatuóniǎoxiāngguāndenèiróngwàngduìwèiyǒusuǒbāngzhùyàowàngleshōucángběnzhànō

xiāngguānyuè

xiēxuézhīshí

1、xuéxiǎozhīshíquán1 ziyòngtuǐpāimiàndedòngzuòláichuánxìnyònghòutuǐpāimiàndeduōshùshìxióngzhèshìxiàngbiǎoqínggǎndezhǒngfāngshìshìjièshàngzuìdehóushìfèifèizuìxiǎodehóuzishìróng

2、xiànghòuháihuìbǎochízhàn姿shì 。2yǒuxiēkūnchóngméiyǒutóuháizàihuóshàng 1 nián 。30、fēnguāngshìhuàméngshādezuǐchúnjiùhuāshàng 12 nián 。30yǒudexuéxiǎozhīshí2 xuéxiǎozhīshí méiyǒutàiyángdexīngqiú

3、xièluójiàoshòuxiànzǎoshuǐdexuánzǒngshìcháotóngfāngxiàngxuánzhuǎnjīngguòduànyánjiūxiànshíqiúdechuányǒuguān。(zǎoshuǐdexuányīngguózhemínghuàxuéjiāěrjiāngyánsuāndàoluólándehuābànshàngxiànhuìbiànjīngguòduànshíyànmíngleshíruǐshìzhǐ

4、chángshí xiángshìshēnghuózàishèhuìzhōngdexīnzhìjiànquándechéngniánrénsuǒyīnggāibèideběnzhīshíbāokuòshēngcúnnéng(shēnghuónéng)、běnláozuònéngchǔderánxuérénwénshèhuìxuézhīshíděngqièjìngwèirán

5、xuéxiǎozhīshíjiǎnduǎn1 chīlededōng西gǎnjuéjiùyàobèilejiùwǎngzuǐfàngshàngshǎoyánhánxiàdiàoshùxiàkǒujiùle齿chǐhuánghuāshēngjuésuìhòuhánzàizuǐbìngshuāsānfēnzhōnghěnyǒuxiào

6、xuéxiǎozhīshí xuéxiǎochángshínuǎnshuǐpíngwèishénmenéngbǎowēnnuǎnshuǐpíngdepíngdǎnshìyóuliǎngcéngzhìchéngdezhōngjiānjiācéngdekōngbèichōudiàohòumiànjiùxíngchénglezhēnkōngyóuzhēnkōngróngchuánmiànshèngdeshuǐjiùróngbiànliáng

liǎngjiǎobìng,liǎngtuǐzhànzhí,yāowǎngxiàwān,yòngshǒu,zhèshìgànshénmede?shénmeyùndòng?

1、sōngjìngrán sōngjìngránshìliàngōngdeběnyàolǐngshìzuìgēnběndesōngshìzhǐjīngshénxíngliǎngfāngmiàndefàngsōngzhèderánjuénéngjiěwèitīngrán”“rènrán”,érshìzhǐdàorán”。

2、jiànměicāoshǒuxiānxíngyàohǎoshēncáigāotiāoxiédiàoliàngyàohǎoshēnzhìyàohǎoshìjiànměicāoliàndeběntiáojiànxiédiàoxìngliànghǎodàntiàohǎoróurènxìngděngdōushìhěnzhòngyàodeyīnwèijìngjiànměicāohěnduōtiàoyuètuōdòngzuòduìshēnzhìdeyàoqiúhěngāo

3、kuàzhǔyàoyòngjūncāozhíqínjiàntǐngshàngfēnduìděngchǎngzhènghuànbǎochíshēndepínghéngwěndìngkuàdòngzuòguójūnrénjǐngchátōngyòngxiànzheshòuxùnzhěshīyánjǐnzhěngdezhǒngxióngzhuàng姿shì

zěnyàngfēnbiànniǎolèidexióng?

wàiguānxióngniǎodemáoyántàicóngběnzhìdàncóngyánbiànxióngxióngniǎoéqiándebiǎomiànchénglányǒudeháiwēiwēifànhóngniǎodejǐngbiǎomiànchénghuòhuángyǒudeháiyǒucéngshēnjiēdezhòu

guānkàntóuxíngxióngniǎotóuxíngwèibèiértóutóujiānbìngqiětóushāoxiǎoniǎotóuxíngwèibiǎnpíngyuánhuátóuchúnyuánxióngniǎojiàotóushāoguānkànxíngxióngniǎoshòumáojǐnhǎodòngxìngxiōngyǎnquāntóudǐngjiàoyuǎnyǎnxiǎnxiǎo

yǎnméibáikuānérzhǎnghuòsuīránzhǎiérzhǎngdànméiqīngérxiùliǎngméi线xiànzhíyánshēntóuhòuméizàihòunǎosháochùxiāngtōngliánwèideshìxióngniǎozhèshìbiànbiéxióngdezhǔyàobiāozhìzhīméiduǎnxiùméixiānmíngyǒudeméizhōngjiānyǒujiānduànzàihòunǎosháochùxiāngtōngliándeshìniǎo

jīnquèdexióngjiànbiégānggāngchūdejīnquèyòuniǎoliǎngxìngxiāngtóngdāncóngwàiguānnánjiànbiéxióngdànguò2-3yuèhòuxióngniǎodegāngmén(xièzhíqiāng)chéngzhuīxíngérniǎodejiàopíngchéngtuǒyuánzhuàngjiànbiéshíyòngshǒujiāngniǎozhuōzhùchuīgāngménzhōuwéidemáojiùkànqīngchǔ

tōngguòjiàoshēngpànduànwénwéndejiàoshēngbāndōujiàodānérgōngwénwéndejiàoshēngqiěyǒuliánqíngjiānyóuàijiào

huàméiniǎodexióngjiànbié huàméiniǎoxióngtóngxíngchàshénwēihuàshuō:“huàméikāikǒushénxiānnánxiàshǒu。”zhèfāngmiànshuōmíngcóngwàiguānshànghuàméiniǎoxióngchàlìngfāngmiànshuōmíngzhǐyàonéngtīngdàomíngjiàojiùnéngpàndìngxióng

wèiértóngquán

piānwèideértóngàn miànwèisēnlínhǎoshēngdàochùqiāomén访fǎngwèngěiyàoláizhēnqiāoqiāojiùzhìbìng。(dòngzhuóniǎo miànshēngzuǐjiāntiāntiānchūzhěnlínjiānzhèqiāoqiāotīngtīngyàodòngshǒushùtóudiǎn

zhùlángānzhùzhelǎnduòhànzituántuánzhuǎnwěiquān。——zhū chībǎojiùshuìjuézǒuhēnghēngjiào。——zhū ěrduǒjiǎoérxiǎoshēnféipàngàishuìjuéhúnshēnshàngxiàdōuyǒuyòngliángshízēngchǎnshǎo。——zhū tiānpéngyuánshuàitóucuòtāi

piānértóngwèicāidēngquánàn xiǎohóngzǎoshèngle

xiàmiànshìshōuzhěngdeértóngwèiwàngjiāhuān

wèiyòuérquán3—5suì báibáipiànshìxuěhuāluòxiàshuǐjiàn。()【yán báitángméizizhēn。(shí)【yuánxiāo báipàngpàngfāngfāngkuàikuàibǎizhuōshàngnéngzuòcàinéngzuòtāngchángchángchīyǒuyíngyǎng

yòuéryuánchángyòngàn

hóngtóu绿shēnzhēnpiàoliàngcǎibáoshānliǎngbiānshìzhuāngànhuàigōudāngchuánhuòluàn。(cāikūnchóng)【cāngyíng zisuīhúnshēnshìjiànsuōchéngtuánkànnài

zhāgēnwèishuāngjiāoyànguīfàngxiānghuànzuòshuāngxiāngchēngkànláiquèshìzuìshuāngyuǎnkànshìhuǒhóngyànyànjìnkànhuāérliùbàngēnláikànkànjiézhechuànshānyàodànzhǒngzhíshēngqiǎoshìdòulèijiéjiǎoguǒshízhìyàozhǐxuèbáihuāzuòrǎnliào

yòuéràn piān1 diēniángshìzhōngchénshēngcōngmǐnzuòtiāntiānyàobèirén。 (dòng) shēnshàngyǒukǒudàizhuāngzhuāngmàizhuāngzhedexiǎoguāiguāiháiyǒuduōài

yòuéryuándēngàn piān1 yòuéryuándēngmiàn:0fángzisānménzhùzhebànrén。[zhuāng]0yǒuguǒziwànwànqiān(suàngōng)0liǎngguójiāozhànbīngqiángzhuàng(lèipǐn)0shēngzàishuǐzhōngjiùshuǐchōngdàoshuǐyǐngzōng

piān1】jīngdiǎndeyòuéràn miànxiāngzheshǒujiàohǎntíngkǒuyínglemíngshūlepiānyǒujiǔ。(yóuhuàquán miànshǒuzhōngzhuāxīnzhōngxiǎngzhexiǎngxīnzhōnghǎnzheyòuhǎncuòshì

guāntuóniǎoyòngshǒumatuóniǎodejièshàodàojiùjiéshùlezhīdàocóngzhōngzhǎodàoyàodexìnlemaguǒháixiǎnglejiěgèngduōzhèfāngmiàndexìnshōucángguānzhùběnzhàn

发布评论 0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~