梦见洪水冲走了鸵鸟蛋_梦见大洪水冲走了很多东西

鸵鸟蛋 9 0
播放语音朗读全文

jīnzhòngdiǎntuījiànmèngjiànhóngshuǐchōngzǒuletuóniǎodànmèngjiànhóngshuǐchōngzǒulehěnduōdōng西xiāngguāndenèiróngwàngduìwèiyǒusuǒbāngzhùyàowàngleshōucángběnzhànō

xiāngguānyuè

mèngjiàntuóniǎodàndezhào

mèngjiàntuóniǎodàndezhàoxīnqìngguǒnéngchénggōngshùndiàoróngzhǎndàodenéngchéngchéngguìwéizàiyòushǎoniánzhījìngwěnānérjiàoduōbiànhuàruòwèixiōngshùyóuyòushǎoniánjiānkǒngyǒuwèichánghuànzāobēnghuòzhuìluòsuǒshāngzhī

dānshēnnánrénmèngjiàntuóniǎodàncáiyùnduōshìxìngwàngrénjiānzuògòngchùzhěcáiyùnjiēshēngzhīzhēngzhàowéiyǒuzhǎngyuǎnzhīmóuhuàfāngchéngjiāzhīshìqīngyánfàng

mèngjiàntuóniǎodànxiàngzhēngchénggōngyǒuhǎoyùnmèngjiànchéngduīdetuóniǎodànànshìshēngxìnglóngcáiyuán广guǎngjìnmèngjiàntuóniǎodànsuìleshìhuìdàocáichǎnjiūfēnshénzhìbèijuǎnguānzuòzhèmèngtóngshíxǐngyàoxiǎoxīnbǎodecáichǎn

yùnmèngjiàntuóniǎoshìshénme

yùnmèngjiàntuóniǎoshìshénme1 yùnmèngjiàntuóniǎoshìhǎoshìxiàngzhēngchénggōngyǒuhǎoyùnyùnmèngjiànzhuītuóniǎoshìdecáigòushàngchéngbìngqiějiāngzàizhōngshōuhuòfēngdezhīshímèngjiàntuóniǎodàn mèngjiàntuóniǎodànxiàngzhēngchénggōngyǒuhǎoyùn

yùnmèngjiànxiǎozituóniǎoshìhuìshèngxiàjiànkāngàidexiǎobǎobǎo

怀huáiyùnderénmèngjiàntuóniǎoshēngshíyuèshēngnánmèngjiàntuóniǎoshìjiāngliǎncáitóngshíhuìmǒurénjìnxíngguāngcǎidetōngchūxíngderénmèngjiànhěnduōtuóniǎojiànzhàohuàjìnxíngpíngānzuòshēngderénmèngjiàntuóniǎopáiduìdàibiǎojìnzhǎnhuǎnmànshāoyǒu

mèngjiàndàotuóniǎodàndezhào

1、怀huáiyùnderénmèngjiànjiǎndàotuóniǎodànshìshēngnánchūnxiàzhànshēngbǎoyǎnghǎofángfēnghánshàngxuéderénmèngjiànhěnduōtuóniǎodànwèizhekǎoshìyùnjiāchéngxiǎngqiūkǎoyǒuběnmìngniánderénmèngjiàndàotuóniǎodànwèizhezhūshìshùnqīnjìnshànzhīshíhǎohǎoxiūxīnyǎngxìngzuìwěndāng

2、zuòshēngderénmèngjiànjiǎntuóniǎodàndàibiǎoshùnzhōngshènfángxiǎorénshètíngdùnduànshíjiānzàikāishǐmèngjiànniǎodànbìngfēishìzhàodemèngjìngyīnwèishìdeshìjìnhuìyīnwèixiēsuǒsuìshìqíngzhāozhìxiǎoréndeèzhōngshānghuǒzàixīndànyǒuchùgǎndàobiē

3、běnmìngniánderénmèngjiàntuóniǎodànwèizheshènfángguānzhūshìshùnshǒujìnshāoyǒucáiliànàizhōngderénmèngjiàntuóniǎodànshuōmíngjīngguòfānzhékǎoyànzhōngchénghūnchūxíngderénmèngjiàntuóniǎodànjiànyánhòutiānzàichū

4、mèngjiànjiǎndàotuóniǎodànshuōmínglejǐnlejiědàozuìxīndexiāoyǒudìnghǎodehuàwǎngwǎnghuìyīnwèiqíngkuàngdebiàndòngjiùyàogǎnjǐnxiūgǎinejīntiāndeyàobǎochídetōngxùndàochàngtōng

5、mèngjiànniǎodànbìngfēishìzhàodemèngjìngyīnwèishìdeshìjìnhuìyīnwèixiēsuǒsuìshìqíngzhāozhìxiǎoréndeèzhōngshānghuǒzàixīndànyǒuchùgǎndàobiēběnmìngniánderénmèngjiànjiǎndàotuóniǎodànwèizhezhūshìyǒuzhéxiǎoxīnjǐnshèn

6、běnmìngniánderénmèngjiànjiǎndàoxiǎoniǎodànwèizhezàizhōngshènfángshùnxiōngcānbànshǒuzhīzuòshēngderénmèngjiànjiǎndàotuóniǎodàndàibiǎojìnniánshāoshùn退tuìshǒuzhòngxīnzhěngdùnzàijīngyíng

mèngjiàntuóniǎodàn

1、mèngjiàntuóniǎodànshìzhexìngdeyǒuqíngyuánfēnzàizēngqiángjīntiānnénggòubāngzhùdàomèngjiànhóngshuǐchōngzǒuletuóniǎodànderénwǎngwǎngshìxìngpéngyǒushìzhǎnxiàndexìngbiémèiguìrénhuìzhǔdòngchūxiànzàishēnbiānójiàoláiliànréndexiāngchùjiùyǒuxiēpíngdànwèimèngjiànhóngshuǐchōngzǒuletuóniǎodànleguòzuòhuìqīngwàngdòng

2、mèngjiàntuóniǎodànxiàngzhēngchénggōngyǒuhǎoyùnmèngjiànchéngduīdetuóniǎodànànshìshēngxìnglóngcáiyuán广guǎngjìnmèngjiàntuóniǎodànsuìmèngjiànhóngshuǐchōngzǒuletuóniǎodànleshìhuìdàocáichǎnjiūfēnshénzhìbèijuǎnguānzuòzhèmèngtóngshíxǐngyàoxiǎoxīnbǎodecáichǎn

3、怀huáiyùnderénmèngjiàndàotuóniǎodànshìshēnggāngyǒushēnyùnhuìhàishànshēnduōbǎoyǎngběnmìngniánderénmèngjiàndàotuóniǎodànwèizhezhūshìshùnqīnjìnshànzhīshíhǎohǎoxiūxīnyǎngxìngzuìwěndāng

mèngjiànyǒurénqiǎngdeliǎngtuóniǎodàndezhào

mèngjiànliǎngtuóniǎodàndezhàoyóuzhìchénggōngxiàngshàngzhǎnzhūzhìchéngbǎishìāntàishēnxīnjiànkāngxiǎngzhǎng寿shòuróngdànyīnhuǒguòfánghuǒzāihuòtàngshāngzhīxiǎnruòxiōngshùmiǎnyōu

mèngjiàntuóniǎodànkāizhīhòuxiànbiànzhìleànshìnénghuìyīnwèiqīngxìnérshīwàngméngshòusǔnshīmèngjiàncóngbiérénshǒuqiǎngtuóniǎodànshìnénghuìyòngdàodeshǒuduànqīnbiéréndecáichǎnbèirénzhǐmèngjiàntuóniǎodàndiūjìnshuǐzhōngshìzuòshuǐyǒuguāndeshēngjiānghuìhuò

běnmìngniánderénmèngjiàntuóniǎodànwèizheyǒushènfángguānsòngjiāwànshìchéngshàngxuéderénmèngjiànjiǎntuóniǎodànwèizheliǎngxiǎngpíngshùnjiāngjìnchūxíngderénmèngjiàntuóniǎodànjiànyánhòutiānzàichū

guānmèngjiànhóngshuǐchōngzǒuletuóniǎodànmèngjiànhóngshuǐchōngzǒulehěnduōdōng西dejièshàodàojiùjiéshùlezhīdàocóngzhōngzhǎodàoyàodexìnlemaguǒháixiǎnglejiěgèngduōzhèfāngmiàndexìnshōucángguānzhùběnzhàn

发布评论 0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~